Knihy

dŘÍV NEŽ VÁm Šnorchl praskNE

Exemplum de Velehrad Jana Merty

 

Dostane se Vám do rukou kniha se strhujícími životními příběhy úžasného člověka Dr. Jana Merty de Velehrad. Tato kniha je vzpomínkou na výjimečnou osobnost, hrdého Moravana, který pro naši zemi vykonal mnohé. Byl inspirován velikány časů, byl nadšencem všeho nového a s vervou se pouští zcela sám do studií i nevšedních oborů. Pobýval třicet let v Kanadě. Studoval v osmi zemích světa. Ne vždy mu hvězdy svítily. Pílí a dravostí dokázal vše, o čem snil. Tato kniha je tak výjimečná, nepřehlédnutelná, on sám je inspirací pro mnohé z nás čtenářů…

Knihu si můžete pořídit za
265 Kč + 57 Kč poštovné
s důvěrou mi napište.

Objedánky:
umenhiru@seznam.cz

Telefon: +420 608 162 608

 

DŘÍV NEŽ VÁM šnorchl praskne
Exemplum de Velehrad

autor: © Pavel Comte Dočkal
© autorka obrazu na obalu – Naďa Vítová
grafika, obálka, sazba – Jindřich Pachta

Moje další knihy: